Zaměstnáváme více jak 50% osob s různým zdravotním znevýhodněním a  proto jsme poskytovatelem náhradního plnění (a jakýkoliv náš produkt může být na fakturu v rámci náhradního plnění).