Jsme poskytovatelem náhradního plnění

Co je náhradní plnění...

Náhradní plnění je právní nástroj, podporující zaměstnanost lidí se zdravotním postižením, která je ukotvena v Ústavě České republiky a v Zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Kdo využívá náhradní plnění...

Podle zákona má každá právnická osoba s více než 25 zaměstnanci povinnost:

  • zaměstnat minimálně 4% zaměstnanců se zdravotním postižením,
  • odebrat v rámci náhradního plnění výrobky a služby v hodnotě 7 násobku průměrně měsíční mzdy z předchozího kalendářního roku (v roce 2017 189 000 Kč za každou nezaměstnanou osobu), nebo
  • odvést do státního rozpočtu pokutu ve výši 2,5 násobku průměrné mzdy z předchozího kalendářního roku (v roce 2017 67 500 Kč za každou nezaměstnanou osobu).

Více informací najdete na stránkách MPSV.

Kdo může poskytovat náhradní plnění...

Náhradní plnění může poskytovat zaměstnavatel, který zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením, a je obvykle příjemcem příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, podle výše zmíněného zákona.

Společnost ENVIRA, o. p. s. dlouhodobě splňuje podmínku minimálně 50% zaměstnanců se zdravotním postižením.